12 Νοεμβρίου 2021
Οι 17 Στόχοι των Ηνωμένων Εθνών για την Βιώσιμη Ανάπτυξη 

Οι 17 Στόχοι των Ηνωμένων Εθνών για την Βιώσιμη Ανάπτυξη 

της Γεωργίας Ζάχου *

Η Ατζέντα του 2030, που ψηφίστηκε από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών το 2015 στη Ν. Υόρκη, αφορά στη βιώσιμη ανάπτυξη και στην υιοθέτηση των 17 στόχων, γνωστοί ως «Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης», για την αποτελεσματική ανταπόκριση όλων των χωρών στα προβλήματα της ανθρωπότητας. 190 ηγέτες δεσμεύτηκαν στο να αναλάβουν δράσεις που θα εξαλείψουν την φτώχεια και την πείνα, να διαχειριστούν την απειλή της κλιματικής αλλαγής και να συμβάλλουν σε ένα καλύτερο κόσμο με αξιοπρεπή εργασία, καλή εκπαίδευση, χωρίς ανισότητες και ασφαλή για τη σημερινή αλλά και τις μελλοντικές γενιές.

Οι 17 στόχοι αφορούν στα:

 1. Μηδενική φτώχεια με βελτίωση των βασικών υπηρεσιών
 2. Μηδενική πείνα και αειφόρος γεωργία με νέες βέλτιστες πρακτικές
 3. Καλή υγεία και ευημερία με στόχο τη μείωση της παιδικής και μητρικής θνησιμότητας και την πρόσβαση σε καλύτερες υποδομές
 4. Ποιοτική και ισότιμη πρόσβαση στην εκπαίδευση και τη δια βίου μάθηση
 5. Ισότητα των φύλων στην εργασία, την εκπαίδευση και την κοινωνία
 6. Παροχή καθαρού νερού και αποχετεύσεων
 7. Φθηνή και καθαρή ενέργεια μέσω ανανεώσιμων πηγών
 8. Αξιοπρεπή εργασία με πολιτικές προσανατολισμένες στην ανάπτυξη και την επιχειρηματικότητα
 9. Οικονομική ανάπτυξη της βιοτεχνίας και της καινοτομίας, με αναβάθμιση των υποδομών και της τεχνολογίας και με πρόσβαση σε χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και τις αγορές
 10. Λιγότερες ανισότητες με εξάλειψη νόμων, πολιτικών και πρακτικών που επιτρέπουν διακρίσεις
 11. Βιώσιμες πόλεις και κοινότητες
 12. Υπεύθυνη κατανάλωση και παραγωγή, με προοπτική καλύτερης παραγωγής με όσο το δυνατό λιγότερο κόστος και απώλεια
 13. Δράσεις για το κλίμα με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
 14. Μείωση της θαλάσσιας ρύπανσης
 15. Βελτίωση της ζωής στη στεριά με διασφάλιση της διατήρησης, αποκατάστασης και βιώσιμης χρήσης των χερσαίων οικοσυστημάτων και των οικοσυστημάτων εσωτερικών υδάτων
 16. προαγωγή ειρηνικών και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνιών με στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη.
 17. Συνεργασία μεταξύ των κυβερνήσεων, του ιδιωτικού τομέα και της κοινωνίας των πολιτών για την επίτευξη της ατζέντας για την βιώσιμη ανάπτυξη έως το 2030

Πηγή: https://unric.org/el

zaxoy-ewFXU.jpg


* Η Γεωργία Ζάχου, είναι καθηγήτρια στο ICBS Thessaloniki Business College

Διαβάστε ακόμα

Εγγραφείτε στο