Προπτυχιακά (Bachelor Degrees)

Σε μια ταχέως μεταβαλλόμενη και πολύπλοκη παγκόσμια οικονομία, ο ρόλος του Μάνατζμεντ δεν ήταν ποτέ πιο συναρπαστικός και δύσκολος. Στο ICBS θα σας εξοπλίσουμε για να είστε ένας υπεύθυνος και πρωτοποριακός ηγέτης του μέλλοντος, ικανός να ανταποκριθεί στις μεταβαλλόμενες απαιτήσεις του σύγχρονου επιχειρηματικού κόσμου.

Προϋποθέσεις εγγραφής για τα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών

Τα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών είναι 4ετούς διάρκειας, πλήρους φοίτησης (3 ημέρες/εβδομάδα) και ξεκινούν τον Οκτώβριο και ολοκληρώνονται τον Ιούνιο κάθε έτους. 

Οι υποψήφιοι για τα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις εγγραφής τους από την 1η Ιουνίου μέχρι την 30η Οκτωβρίου. Ακολουθείται ειδική διαδικασία εισδοχής για κάθε Τμήμα του Κολεγίου.

Με την εγγραφή στο ICBS, οι φοιτητές ταυτόχρονα εγγράφονται και στο Πανεπιστήμιο του Winchester, το οποίο και χορηγεί την αντίστοιχη φοιτητική ταυτότητα.

Το ICBS Business College δέχεται μετεγγραφές φοιτητών μέσω καθορισμένων διαδικασιών και κατόπιν αξιολόγησης κάθε αίτησης.

Οι νεοεγγραφόμενοι υποβάλλουν τα εξής δικαιολογητικά:

  • Δύο αντίγραφα του Απολυτηρίου Λυκείου, επικυρωμένα από το Λυκειάρχη ή από Δικηγόρο
  • Τέσσερις φωτογραφίες ταυτότητας (έγχρωμες – 3x4,5)
  • Αντίγραφο ταυτότητας
  • Συμπληρωμένη αίτηση εγγραφής στον επιλεγμένο κλάδο σπουδών (χορηγείται από τη Γραμματεία του κολεγίου)

Στους φοιτητές δίνεται η δυνατότητα αναβολής στράτευσης μέχρι τη συμπλήρωση του 25ου έτους της ηλικίας τους.


Εγγραφείτε στο