Δομή

- ICBS Thessaloniki Business College

Κώστας Τσοτσουμάνος

Διευθύνων Σύμβουλος Ομίλου ICBS

Χρήστος Μαλαβάκης

Ακαδημαϊκός Διευθυντής Ομίλου ICBS

Νέλλη Τσοτσουμάνου

Post Graduate Course Executive

Μαρία Κουτεράνη

Under Graduate Course Executive

Ρήγας Τζελέπογλου

- ICBS Athens International College

Βασίλης Διονάς

Αναπλ. Διευθύνων Σύμβουλος/Γενικός Διευθυντής

Κωνσταντίνος Κεσεντές

Διευθύνων Σύμβουλος

Σπύρος Βλιάμος

Πρόεδρος Δ.Σ.

Ελένη Λέκκα

Program Course Executive

- ICBS Larissa Business College

Γιάννης Καντώνιας

Διευθύνων Σύμβουλος

Μαριάνθη Κατσίκα

Διευθύντρια Σπουδών