Δομή

- ICBS Thessaloniki Business College

Κώστας Τσοτσουμάνος

Διευθύνων Σύμβουλος Ομίλου ICBS

Χρήστος Μαλαβάκης

Ακαδημαϊκός Διευθυντής Ομίλου ICBS

Νέλλη Τσοτσουμάνου

Post Graduate Course Executive

Μαρία Κουτεράνη

Under Graduate Course Executive

Ρήγας Τζελέπογλου

- ICBS Athens International College

Κωνσταντίνος Κεσεντές

Διευθύνων Σύμβουλος

Βασίλης Διονάς

Αναπλ. Διευθύνων Σύμβουλος/Γενικός Διευθυντής

Ελένη Λέκκα

Program Course Executive/Students & Alumni Affairs

Χρήστος Παναγιωτίδης

Director of Strategic Partnerships/CPL Division