Μεταπτυχιακά (Master Degrees)

Τα προσόντα που προσδίδει ένας μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να ξεχωρίσετε το βιογραφικό σας από τα υπόλοιπα και να αναπτύξετε τις γνώσεις σας

Προϋποθέσεις εγγραφής για τα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών

Τα μεταπτυχιακά προγράμματα (Master degrees) του ICBS Business College προσφέρονται με σπουδές εξ ολοκλήρου στην Ελλάδα, στην ελληνική γλώσσα, σε συνεργασία με το Δημόσιο Πανεπιστήμιο του Winchester.

Τα μεταπτυχιακά προγράμματα απευθύνονται σε κατόχους προπτυχιακού τίτλου σπουδών (ΑΕΙ, ΤΕΙ, Bachelor ξένου πανεπιστήμιου), και επαγγελματίες οι οποίοι επιθυμούν να διευρύνουν τις γνώσεις τους. Για την εγγραφή στα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών, οι ενδιαφερόμενοι συμπληρώνουν αίτηση, που αξιολογείται από την Ακαδημαϊκή Επιτροπή του κολεγίου.

Το ICBS Business College δέχεται φοιτητές με μετεγγραφή για τα μεταπτυχιακά προγράμματα υπό ορισμένες προϋποθέσεις και σύμφωνα με τους κανόνες του Πανεπιστημίου του Winchester.

Δικαιολογητικά
Αντίγραφο Πτυχίου ή επαγγελματικών τίτλων σπουδών
Τέσσερις φωτογραφίες ταυτότητας (έγχρωμες – 3x4,5)
Αντίγραφο ταυτότητας
2 Συστατικές επιστολές
Βεβαίωση εργασίας
Βιογραφικό σημείωμα

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία εγγραφής και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που χρειάζονται, μπορείτε να επισκεφθείτε το πρόγραμμα ενδιαφεροντός σας.

Εγγραφείτε στο