ΜΑ

στη Διοίκηση Μάνατζμεντ

Πρόγραμμα Σπουδών

Ένα ΕΤΗΣΙΟ (12 μήνες) μεταπτυχιακό εντατικό πρόγραμμα στο Μάνατζμεντ. Τα μαθήματα και η αξιολόγηση (εξετάσεις και εργασίες) γίνονται στην Ελληνική γλώσσα, ενώ το πτυχίο απονέμεται από το UNIVERSITY OF WINCHESTER, U.K.

Με το πρόγραμμα αυτό οι φοιτητές ενημερώνονται για την επιστήμη και την τέχνη της Διοίκησης, ώστε να μπορέσουν είτε να προσανατολιστούν προς τα επαγγέλματα και τις θέσεις της διοίκησης, είτε να αποκτήσουν νέες γνώσεις στη Διοίκηση, παράλληλα και επιπλέον των γνώσεων που απέκτησαν με το πρώτο τους πτυχίο. Απευθύνεται σε νέους πτυχιούχους, οι οποίοι έχουν αποφοιτήσει από Σχολές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης κάθε κατεύθυνσης.


Με την επιτυχή ολοκλήρωσή του, παρέχεται η δυνατότητα για συνέχιση σπουδών με στόχο την απόκτηση του Master in Business Administration (MBA).

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Προϋποθεσεις εγγραφης για τα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών

- Πτυχίο Ανώτερης- Ανωτάτης Σχολής (ΤΕΙ ή ΑΕΙ)

Για την εγγραφή στο MA στη Διοίκηση Μάνατζμεντ οι ενδιαφερόμενοι συμπληρώνουν αίτηση, που αξιολογείται κατά περίπτωση. Καθώς ήδη εργάζεστε σε επιχειρήσεις, υπηρεσίες και οργανισμούς, αναμένεται να έχετε ένα ικανοποιητικό επίπεδο γνώσης της Αγγλικής, το οποίο σας επιτρέπει την κατανόηση κειμένων στην Αγγλική.

Δικαιολογητικά


Αντίγραφο Πτυχίου ή επαγγελματικών τίτλων σπουδών
Τέσσερις φωτογραφίες ταυτότητας (έγχρωμες – 3x4,5)
Αντίγραφο ταυτότητας
2 Συστατικές επιστολές
Βεβαίωση εργασίας
Βιογραφικό σημείωμα

Με την εγγραφή στο ICBS, οι φοιτητές ταυτόχρονα εγγράφονται και στο Πανεπιστήμιο του Winchester, το οποίο και χορηγεί την αντίστοιχη φοιτητική ταυτότητα.

Εγγραφείτε στο