ΜSc

στο Μάνατζμεντ της Βιωσιμότητας

Πρόγραμμα Σπουδών

Ένα ΕΤΗΣΙΟ (12 μήνες) μεταπτυχιακό εντατικό πρόγραμμα στο Μάνατζμεντ για Βιώσιμο Επιχειρείν. Τα μαθήματα και η αξιολόγηση (εξετάσεις και εργασίες) γίνονται στην Ελληνική γλώσσα, ενώ το πτυχίο απονέμεται από το UNIVERSITY OF WINCHESTER, U.K. Η διδασκαλία γίνεται από τον Οκτώβριο έως το Μάιο του επόμενου έτους. Το καλοκαίρι γράφονται οι διπλωματικές εργασίες.

Αυτό το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί για να παρέχει στους φοιτητές τις απαραίτητες γνώσεις για να γίνουν εμπειρογνώμονες στην εκτίμηση περιβαλλοντικών και κοινωνικών επιπτώσεων, ώστε να τους επιτρέψει να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο σε αυτόν τον τομέα.

Το πρόγραμμα θα δώσει τη δυνατότητα στους φοιτητές να:

  • αποκτήσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητες για να εμπλακούν με τις επιχειρήσεις και να τις βοηθήσουν να γίνουν πιο αποτελεσματικές στην αντιμετώπιση κινδύνων επιβίωσης
  • αποκτήσουν κατανόηση των βιώσιμων λύσεων και καινοτομιών καθώς και τρόπους αξιολόγησης των επιπτώσεών τους
  • μάθουν να συνδέουν τη βιωσιμότητα με επιχειρηματικές στρατηγικές για την ανάπτυξη ολοκληρωμένων και μακροπρόθεσμων λύσεων σε περιβαλλοντικές και κοινωνικές προκλήσεις

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα στοχεύει στην παροχή προηγμένων γνώσεων σε όσους έχουν στόχο να γίνουν ειδικοί επαγγελματίες, είτε στον δημόσιο είτε στον ιδιωτικό τομέα.

Η διδασκαλία γίνεται από τον Οκτώβριο έως τον Μάιο του επόμενου έτους. Το καλοκαίρι γράφονται οι διπλωματικές εργασίες.


ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Προϋποθεσεις εγγραφης για τα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών

- Πτυχίο Ανώτερης- Ανωτάτης Σχολής (ΤΕΙ ή ΑΕΙ)

Για την εγγραφή στο MSc in Sustainability Management οι ενδιαφερόμενοι συμπληρώνουν αίτηση, που αξιολογείται κατά περίπτωση. Καθώς ήδη εργάζεστε σε επιχειρήσεις, υπηρεσίες και οργανισμούς, αναμένεται να έχετε ένα ικανοποιητικό επίπεδο γνώσης της Αγγλικής, το οποίο σας επιτρέπει την κατανόηση κειμένων στην Αγγλική. 

Δικαιολογητικά


Αντίγραφο Πτυχίου ή επαγγελματικών τίτλων σπουδών
Τέσσερις φωτογραφίες ταυτότητας (έγχρωμες – 3x4,5)
Αντίγραφο ταυτότητας
2 Συστατικές επιστολές
Βεβαίωση εργασίας
Βιογραφικό σημείωμα

Με την εγγραφή στο ICBS, οι φοιτητές ταυτόχρονα εγγράφονται και στο Πανεπιστήμιο του Winchester, το οποίο και χορηγεί την αντίστοιχη φοιτητική ταυτότητα.

Εγγραφείτε στο