Bachelor (Hons) στο Μάρκετινγκ, Επικοινωνία και Δημόσιες Σχέσεις

Δημιουργεί Σχέσεις Ανάπτυξης

Πρόγραμμα Σπουδών

Περιγραφή του τομέα
Το κύριο πρόβλημα πλέον των επιχειρήσεων είναι οι πωλήσεις. Σε μια διεθνοποιημένη οικονομία, το μήνυμα προς τον πελάτη - στόχο ούτε φθάνει εύκολα, ούτε φθάνει καθαρό, μιας και αφενός τα μηνύματα είναι πολλά, αφετέρου ο πελάτης - στόχος απαιτεί πιο ξεκάθαρη και πληρέστερη πληροφόρηση.
Η αποτελεσματική αποστολή του μηνύματος τόσο για την εταιρεία, όσο και για τα προϊόντα - υπηρεσίες της, η επισήμανση της ωφέλειας του πελάτη από τα προσφερόμενα αγαθά και όλα αυτά στον κατάλληλο χρόνο, με το μικρότερο κόστος είναι μεταξύ των βασικών αντικειμένων που θα διδαχθούν οι φοιτητές.

Προϋποθέσεις Επιτυχίας
Για να πετύχει στην αποστολή του ο Μάνατζερ, και να οδηγήσει την επιχείρησή του σε ανάπτυξη, πρέπει να εκπαιδευτεί κατάλληλα.
Για να μπορεί να διοικεί αποτελεσματικά και να κάνει επιτυχημένη καριέρα, πρέπει να έχει ευρύτητα γνώσεων. Να εκπαιδευτεί τόσο στις παραδοσιακές επιστήμες, που δίνουν ικανότητες (οικονομικά, λογιστικά, στατιστική), όσο και στις επιστήμες συμπεριφοράς, που επιτρέπουν την κατανόηση των κινήτρων και της δράσης των ατόμων (ψυχολογία, κοινωνιολογίας, κ.λ.π.), αλλά και της επικοινωνίας.
Γιατί, μέσα σε έναν τέτοιο όγκο πληροφοριών και μηνυμάτων που πλέον είναι άμεσα προσβάσιμος, απαιτείται η γνώση η οποία οδηγεί στη δυνατότητα εξατομικευμένης αποτελεσματικής «επαφής» και επικοινωνίας μάρκετινγκ.

Προοπτικές Σταδιοδρομίας
Οι πτυχιούχοι του προγράμματος αυτού θα έχουν τη δυνατότητα να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις, μεταξύ άλλων, και των κατωτέρω:

• Διευθυντής ή Διευθυντικό Στέλεχος σε διαφημιστικές επιχειρήσεις
• Διευθυντής ή Διευθυντικό Στέλεχος διαφημιστικού τμήματος επιχείρησης
• Διευθυντής ή Διευθυντικό Στέλεχος επιχείρησης επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων
• Διευθυντής ή Διευθυντικό Στέλεχος μιας επιχείρησης υποστήριξης επιχειρήσεων προβολής και επικοινωνίας (Direct Mail, call centers, printing, imaging, creative, etc.)
• Διευθυντής ή Διευθυντικό Στέλεχος επιχείρησης οργάνωσης ή υποστήριξης εκδηλώσεων
• Μάνατζερ σε επίπεδο με αυξημένη ευθύνη στις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Προϋποθεσεις εγγραφης για τα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών

Για την εγγραφή στα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών, πρέπει οι υποψήφιοι να είναι απόφοιτοι γενικού ή τεχνικού λυκείου. Όλη η κύρια βιβλιογραφία που απαιτείται για την κατανόηση των μαθησιακών αποτελεσμάτων των προγραμμάτων είναι στην Ελληνική. Για να βελτιώσετε το επίπεδο της γνώσης σας της Αγγλικής θα σας ζητηθεί επιπλέον μάθηση της Αγγλικής. Η μάθηση αυτή δεν είναι αναγκαία για την κατανόηση των μαθησιακών αποτελεσμάτων του προγράμματος, αλλά θα βελτιώσει την εμπειρία σας. 
Για κάθε Ακαδημαϊκό Έτος οι εγγραφές αρχίζουν την 1η Ιουνίου και τελειώνουν στις 30 Οκτωβρίου.

Οι νεοεγγραφόμενοι υποβάλλουν τα εξής δικαιολογητικά:

  • Δύο αντίγραφα του Απολυτηρίου Λυκείου, επικυρωμένα από το Λυκειάρχη ή από Δικηγόρο
  • Τέσσερις φωτογραφίες ταυτότητας (έγχρωμες – 3x4,5)
  • Αντίγραφο ταυτότητας
  • Συμπληρωμένη αίτηση εγγραφής στον επιλεγμένο κλάδο σπουδών (χορηγείται από τη Γραμματεία του κολεγίου)

Στους φοιτητές δίνεται η δυνατότητα αναβολής στράτευσης μέχρι τη συμπλήρωση του 25ου έτους της ηλικίας τους.

Ακολουθείται ειδική διαδικασία εισδοχής για κάθε Τμήμα του Κολεγίου.

Επισκεφθείτε τις εγκαταστάσεις του ICBS σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα για να ενημερωθείτε προσωπικά.

Με την εγγραφή στο ICBS, οι φοιτητές ταυτόχρονα εγγράφονται και στο Πανεπιστήμιο του Winchester, το οποίο και χορηγεί την αντίστοιχη φοιτητική ταυτότητα.

Εγγραφείτε στο