Bachelor (Hons) στο Τουριστικό Μάνατζμεντ

Αποτελεσματική Διαχείριση του Εθνικού Προϊόντος

Πρόγραμμα Σπουδών

Περιγραφή του τομέα
Ο τομέας του τουρισμού στην Ελλάδα αποτελεί τη "βαριά βιομηχανία" της χώρας.
Οι τουριστικές επιχειρήσεις, σε μια διεθνοποιημένη και παγκοσμιοποιημένη οικονομία ανταγωνίζονται πλέον όχι σε Εθνικό, αλλά σε Διεθνές επίπεδο. Ο πελάτης από το εξωτερικό επιλέγει την Ελλάδα ως προορισμό συγκρίνοντας εναλλακτικές λύσεις σε όλη την Ευρώπη και τη Μεσόγειο. Οι απαιτήσεις των πελατών, αλλά και του επαγγέλματος είναι μεγάλες και πολύπλοκες.
Οι φοιτητές θα διδαχθούν τόσο τη φύση και το περιεχόμενο του επαγγέλματος, όσο και τις προϋποθέσεις και διαδικασίες για να εξασφαλίσουν την επιτυχία τους σε αυτό.

Προϋποθέσεις Επιτυχίας
Για να πετύχει στην αποστολή του ο Μάνατζερ, και να οδηγήσει την επιχείρησή του σε ανάπτυξη, πρέπει να εκπαιδευτεί κατάλληλα.
Για να μπορεί να διοικεί αποτελεσματικά και να κάνει επιτυχημένη καριέρα, πρέπει να έχει ευρύτητα γνώσεων.
Να εκπαιδευτεί τόσο στις παραδοσιακές επιστήμες, που δίνουν ικανότητες (οικονομικά, λογιστικά, στατιστική), όσο και στις επιστήμες της συμπεριφοράς, που επιτρέπουν την κατανόηση των κινήτρων και της δράσης των ατόμων, αλλά και στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του τουριστικού τομέα.
Τα προγράμματα του ICBS, χάρη στον πανεπιστημιακό τους χαρακτήρα, δίνουν μια μοναδική ευκαιρία: να γνωρίσει ο φοιτητής μια σειρά από επιστήμες, που θα διευρύνουν το γνωστικό ορίζοντα και στη συνέχεια να εκπαιδευτεί στην πρακτική και εφαρμοσμένη τεχνική των τουριστικών σπουδών.

Προοπτικές Σταδιοδρομίας
Οι πτυχιούχοι του προγράμματος αυτού θα έχουν τη δυνατότητα να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις, μεταξύ άλλων, και των κατωτέρω:

 • Διευθυντής ή Διευθυντικό Στέλεχος μιας ξενοδοχειακής μονάδας, ή τμήματος αυτής
 • Διευθυντής μιας επιχείρησης στο χώρο εστίασης
 • Διευθυντής ή Διευθυντικό Στέλεχος μιας Τουριστικής μονάδας
 • Διευθυντής ή Διευθυντικό Στέλεχος ενός Γραφείου Ταξιδίων και Τουρισμού
 • Διευθυντής μιας μονάδας υποστήριξης ή εξυπηρέτησης τουριστικών επιχειρήσεων (προμηθευτές, catering, μεταφορείς, κλπ)
 • Διευθυντής ή Διευθυντικό Στέλεχος μιας επιχείρησης οργάνωσης εκδηλώσεων για τουρίστες
 • Ανάπτυξη αυτόνομης δράσης παροχής υπηρεσιών τουρισμού και φιλοξενίας
ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Προϋποθεσεις εγγραφης για τα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών

Για την εγγραφή στα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών, πρέπει οι υποψήφιοι να είναι απόφοιτοι γενικού ή τεχνικού λυκείου. Όλη η κύρια βιβλιογραφία που απαιτείται για την κατανόηση των μαθησιακών αποτελεσμάτων των προγραμμάτων είναι στην Ελληνική. Για να βελτιώσετε το επίπεδο της γνώσης σας της Αγγλικής θα σας ζητηθεί επιπλέον μάθηση της Αγγλικής. Η μάθηση αυτή δεν είναι αναγκαία για την κατανόηση των μαθησιακών αποτελεσμάτων του προγράμματος, αλλά θα βελτιώσει την εμπειρία σας. 
Για κάθε Ακαδημαϊκό Έτος οι εγγραφές αρχίζουν την 1η Ιουνίου και τελειώνουν στις 30 Οκτωβρίου.

Οι νεοεγγραφόμενοι υποβάλλουν τα εξής δικαιολογητικά:

 • Δύο αντίγραφα του Απολυτηρίου Λυκείου, επικυρωμένα από το Λυκειάρχη ή από Δικηγόρο
 • Τέσσερις φωτογραφίες ταυτότητας (έγχρωμες – 3x4,5)
 • Αντίγραφο ταυτότητας
 • Συμπληρωμένη αίτηση εγγραφής στον επιλεγμένο κλάδο σπουδών (χορηγείται από τη Γραμματεία του κολεγίου)

Στους φοιτητές δίνεται η δυνατότητα αναβολής στράτευσης μέχρι τη συμπλήρωση του 25ου έτους της ηλικίας τους.

Ακολουθείται ειδική διαδικασία εισδοχής για κάθε Τμήμα του Κολεγίου.

Επισκεφθείτε τις εγκαταστάσεις του ICBS σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα για να ενημερωθείτε προσωπικά.

Με την εγγραφή στο ICBS, οι φοιτητές ταυτόχρονα εγγράφονται και στο Πανεπιστήμιο του Winchester, το οποίο και χορηγεί την αντίστοιχη φοιτητική ταυτότητα.

Εγγραφείτε στο