03 Οκτωβρίου 2020
Ψηφιακός μετασχηματισμός και Εκπαίδευση

Ψηφιακός μετασχηματισμός και Εκπαίδευση

Ο Ψηφιακός Μετασχηματισμός είναι ένα συνεχές ταξίδι και όχι ένας προορισμός. Σε αυτό το ταξίδι, ο πιο πολύτιμος συνοδοιπόρος είναι η Εκπαίδευση και η Δια Βίου Μάθηση.

Η πρόσφατη Κρίση ανάγκασε κάθε επιχείρηση να εφαρμόσει σε σύντομο διάστημα αλλαγές που θα έπαιρναν μήνες ή χρόνια. Οι αντιστάσεις υποχώρησαν και ο ψηφιακός μετασχηματισμός αναδείχθηκε ως απόλυτη προτεραιότητα. Μέσα σε λίγους μήνες έγιναν ψηφιακά άλματα ετών. Πρόσφατη έρευνα αναφέρει πως η πανδημία επιτάχυνε τον ψηφιακό μετασχηματισμό κατά 6 χρόνια. Ωστόσο, η επόμενη ημέρα δεν είναι εύκολη, καθώς ερχόμαστε αντιμέτωποι με έλλειψη δεξιοτήτων, με οργανωσιακές αλλαγές, με άγνωστες τεχνολογίες όπως το AI, to AR, to VR.Οι προκλήσεις

Τα οφέλη του Ψηφιακού Μετασχηματισμού θα προκύψουν μέσα από τον συνδυασμό τεχνολογίας, ανθρώπων, δεξιοτήτων, διαδικασιών και οργανωτικής αλλαγής. Σε αυτό το πλαίσιο αναδεικνύονται 3 μεγάλες προκλήσεις:

Η πρώτη πρόκληση για τους ηγέτες των επιχειρήσεων είναι να δημιουργήσουν μια νοοτροπία στην οποία οι άνθρωποι ενθαρρύνονται να χρησιμοποιήσουν τις γνώσεις τους προς όφελος της εταιρείας. Τα παραδοσιακά μοντέλα οργάνωσης δεν λειτουργούν στην ψηφιακή εποχή.

Η δεύτερη πρόκληση είναι να εφαρμοστεί μια κουλτούρα προσανατολισμένη στην πληροφόρηση στην εταιρεία, αλλά και πέρα ​​από αυτήν, στους πελάτες και τους συνεργάτες, να συν-δημιουργήσει αξία και καινοτομία μέσω της πιο έξυπνης χρήσης ψηφιακών εργαλείων σε πραγματικό χρόνο.

Η τρίτη πρόκληση είναι η ιεράρχηση των αναδυόμενων τομέων, όπου έχουν άμεση εφαρμογή οι νέες τεχνολογίες, καθώς και η βελτιστοποίηση τομέων, όπου η τεχνολογία μπορεί να βελτιώσει καταλυτικά το αποτέλεσμα.

Ο Ψηφιακός Μετασχηματισμός είναι μια επιτακτική ανάγκη, για ένα σίγουρο Παρόν και ένα καλύτερο Μέλλον. Τα οφέλη είναι άμεσα και απτά: η ανάλυση των δεδομένων οδηγεί σε καλύτερες αποφάσεις. Αυτές οδηγούν σε καλύτερη οργάνωση, σε καλύτερα προϊόντα και καλύτερες υπηρεσίες. Αυτά με την σειρά τους οδηγούν σε μείωση του κόστους, βελτίωση των εσόδων και της κερδοφορίας.Η Εκπαίδευση, είναι η απάντηση στις προκλήσεις της σύγχρονης εποχής και του Ψηφιακού Μετασχηματισμού

Ο Ψηφιακός Μετασχηματισμός είναι ένα συνεχές ταξίδι, όχι απλά ένας προορισμός. Σε αυτό το ταξίδι πολύτιμος συνοδοιπόρος είναι η Εκπαίδευση. Για την ακρίβεια η μετεκπαίδευση και η απόκτηση νέων skills. Οι Ηγέτες, τα Στελέχη και το Ανθρώπινο δυναμικό των επιχειρήσεων καλούνται να λειτουργήσουν στον κόσμο των Big Data, της Τεχνητής Νοημοσύνης, της Virtual ή Augmented Reality, του Machine Learning.

Απαιτείται ενίσχυση της γνώσης σε θέματα τεχνολογίας, ενώ παράλληλα απαιτούνται: σφαιρική γνώση της επιχειρηματικής λειτουργίας, ικανότητες στην διοίκηση ομάδων, ευελιξία, προσαρμοστικότητα, ευρηματικότητα, καινοτομία, γνώσεις διαχείρισης κρίσεων.Master in Business Administration

Το ICBS έχει την απάντηση στις ανάγκες εκπαίδευσης των έμπειρων στελεχών της αγοράς, τα οποία βρίσκονται σε υψηλές θέσεις ευθύνης στις επιχειρήσεις τους, ώστε να αντιμετωπίσουν με επιτυχία τις προκλήσεις της σύγχρονης εποχής. Τα προγράμματα ΜΒΑ οδηγούν σε τίτλους από το Βρετανικό Πανεπιστήμιο του Winchester και έχουν σχεδιαστεί ειδικά για εξέλιξη και ενίσχυση της γνώσης των στελεχών σε θέματα στρατηγικής, ηγεσίας, οργάνωσης, στο πλαίσιο του ψηφιακού μετασχηματισμού.

Η διεξαγωγή των μαθημάτων πραγματοποιείται στην Ελληνική γλώσσα, δύο ημέρες ανά δεκαπενθήμερο (Παρασκευή και Σάββατο) και έχουν συνολική διάρκεια 2 ετών, ενώ προσφέρονται και με eLearning.

Διαβάστε ακόμα

Εγγραφείτε στο