05 Ιανουαρίου 2021
Ψηφιακός Μετασχηματικός και Ενεργοποίηση Προμηθειών 4.0

Ψηφιακός Μετασχηματικός και Ενεργοποίηση Προμηθειών 4.0

Κυριάκος Κελίδης, Προϊστάμενος τμήματος Προμηθειών εργοστασίου Θεσσαλονίκης ΤΙΤΑΝ Α.Ε.

Ο Κυριάκος Κελίδης, απόφοιτος του ICBS Thessaloniki Business College είναι κάτοχος Executive ΜΒΑ, B.A. in Finance and Business Administration, B.Sc in Mechanical & Petrochemical Engineering, IASSC Yellow Belt™ .Είναι ειδικός προμηθειών με αποδεδειγμένη εμπειρία στη βιομηχανία δομικών υλικών. Επίσης ειδικός σε προηγμένες διαπραγματεύσεις, συμβάσεις, SAP, Logistics και στρατηγική διαχείριση.

Η μετάβαση από ένα παραδοσιακό μοντέλο προμηθειών σε ένα οικοσύστημα Προμηθειών 4.0, απελευθερώνει πολλά πλεονεκτήματα όπως η μείωση κόστους, η διαφάνεια των διαδικασιών κατά μήκος της αλυσίδας εφοδιασμού και η επίτευξη δια-λειτουργικών συνεργειών αναπτύσσοντας νέου είδους θέσεων εργασίας.

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός μεταμορφώνει τις προμήθειες με πρωτοφανή ρυθμό. Η ρομποτική αναλαμβάνει λειτουργικά καθήκοντα, η τεχνητή νοημοσύνη καθοδηγεί αποφάσεις και η ανάλυση των «μεγάλων» δεδομένων (big data) καθίστανται η απαραίτητη ραχοκοκαλιά κάθε λειτουργικής αγοράς.

Η Κατάσταση των Προμηθειών Σήμερα

Οι Προμήθειες είναι μια ζωτικής σημασίας λειτουργία σε κάθε οργανισμό. Ωστόσο, παραδοσιακά, η διαδικασία προμηθειών ήταν αναποτελεσματική, μη διαφανής, μη ολοκληρωμένη και μη στρατηγική. Οι υπεύθυνοι προμηθειών περνούν το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου τους διαχειριζόμενοι με μη αυτόματο τρόπο τις εγκρίσεις, τα τιμολόγια και φυσικά τμήματα της αλυσίδας αξίας εξακολουθούν να λειτουργούν χειροκίνητα. Για παράδειγμα, ένα μέρος της αλυσίδας εφοδιασμού ενός κατασκευαστή μοτοσικλετών μπορεί να παρέχει στους υπεύθυνους προμηθειών πληροφορίες για την κατάσταση των μοτοσικλετών, τα επίπεδα αποθέματος και τη θέση των παραγγελιών σε διαδικασία, ενώ για άλλα ανταλλακτικά θα λειτουργούν ακόμα με έντυπα παραγγελιών σε χαρτί, τηλεφωνήματα μεταξύ επιχειρήσεων και παλιές επικοινωνίες μέσω email. Σε παγκόσμιο επίπεδο, παράγοντες όπως οι εξελίξεις στην ψηφιοποίηση, η καινοτομία και ο ανταγωνισμός, υπογραμμίζουν και αναδεικνύουν την ανάγκη αλλαγής του τρόπου με τον οποίο αντιμετωπίζονται οι Προμήθειες εντός ενός οργανισμού. Επιπλέον, ο συνδυασμός τεχνολογιών της Βιομηχανίας 4.0, όπως η Ανάλυση Δεδομένων Μεγάλης Κλίμακας, το Internet of Things (IoT) και η Τεχνητή Νοημοσύνη (AI) φέρνει επανάσταση στον τρόπο λειτουργίας των εταιρειών, δημιουργώντας την έννοια του «Procurement 4.0». Καθώς η τεχνολογία IoT και η ικανότητα AI χρησιμοποιούν καλύτερα τα δεδομένα που συλλέγονται από συσκευές, οι πλατφόρμες θα είναι σε θέση να συνθέσουν πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο παρακάμπτοντας έτσι παλιά, αναξιόπιστα, αναποτελεσματικά μέσα ανταλλαγής πληροφοριών και ενεργειών.

Και τώρα τι κάνουμε;

H μετάβαση από ένα παραδοσιακό μοντέλο προμηθειών σε ένα οικοσύστημα Προμηθειών 4.0 απελευθερώνει πολλά πλεονεκτήματα. Για να επιτύχουν αυτήν τη μετάβαση, οι οργανισμοί οφείλουν να αναπτύξουν νέες προτάσεις αξίας, να καλύψουν νέες επιχειρηματικές ανάγκες, να ενσωματώσουν δεδομένα σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας, να εισαγάγουν ψηφιακά εργαλεία και διαδικασίες και να εξαγάγουν πληροφορίες από την έξυπνη χρήση των δεδομένων. Το ταξίδι στο Procurement 4.0 χαρακτηρίζεται από παράγοντες που θα βοηθήσουν τις προμήθειες να οδηγήσουν την καινοτομία μέσα από την επιχείρηση και να διαχειριστούν σε πραγματικό χρόνο τη συνδεδεμένη αλυσίδα εφοδιασμού.

Οι 10 Καλύτερες εταιρίες παραγωγής σύγχρονων ERP

picture.png

Πηγή : https://www.selecthub.com/erp-software/

Ικανότητες των ανθρώπων, όχι μόνο των μηχανών

Στο ταξίδι στο Procurement 4.0 οι οργανισμοί θα πρέπει να «ξανασκεφτούν» τις ικανότητες του ανθρώπινου ταλέντου τους. Οι εταιρείες οφείλουν να δημιουργήσουν νέα προφίλ εργασίας, όπως αγοραστές νέων κατηγοριών αντικειμένων, εμπειρογνώμονες συμβολαίων, ειδικοί πνευματικής ιδιοκτησίας, επιστήμονες δεδομένων και άλλα. Για να βρουν όμως αυτό το ταλέντο, οι νέες πηγές πρέπει να ξεκλειδωθούν με τη βοήθεια συνεργατών, όπως προγράμματα πανεπιστημιακών εταιρικών σχέσεων και ερευνητικά κέντρα, μαζί με κοινωνικά δίκτυα, μέσα κοινωνικής δικτύωσης και "boomerang rehires" – (σημειώνεται ότι οι κορυφαίοι σε απόδοση υπάλληλοι προσλήφθηκαν μετά από λίγα χρόνια απουσία από τους ίδιους τους οργανισμούς που εργάζονταν). Οι μεγαλύτερες εταιρείες λοιπόν πρέπει να εξετάσουν το ενδεχόμενο ίδρυσης των δικών τους ακαδημιών προμηθειών για τη διεξαγωγή διαδικτυακών σεμιναρίων, δια-λειτουργικής εκπαίδευσης και εργαστηρίων προμηθευτών. Μόνο εάν το προσωπικό προμηθειών είναι ψηφιακά ικανό μπορεί μια εταιρεία να επωφεληθεί πλήρως από τις ευκαιρίες που παρέχονται μέσω της ψηφιοποίησης.

Διαβάστε ακόμα

Εγγραφείτε στο