13 Οκτωβρίου 2021
Agile Management

Agile Management

Συντάκτης: Γεωργία Ζάχου, καθηγήτρια ICBS Thessaloniki Business College


Τι θα γινόταν αν μια εταιρεία μπορούσε να επιτύχει θετικές αποδόσεις με 50% περισσότερες εισαγωγές νέων προϊόντων; Τι θα γινόταν εάν τα προγράμματα μάρκετινγκ μπορούσαν να δημιουργήσουν 40% περισσότερη αναζήτηση πληροφοριών από τους πελάτες; Τι θα γινόταν αν το ανθρώπινο δυναμικό μπορούσε να προσλάβει 60% περισσότερους από τους στόχους υψηλότερης προτεραιότητας; Τι θα γινόταν αν οι διπλάσιοι εργαζόμενοι αισθάνονταν αφοσίωση για τη δουλειά τους; To agile management ξεκίνησε από την πληροφορική και σήμερα διαμορφώνει νέες και σημαντικές δυνατότητες για όλα τα τμήματα μιας επιχείρησης.

Οι συνεχείς αλλαγές και οι ανάγκες του επιχειρησιακού περιβάλλοντος για μικρότερους χρόνους ανάπτυξης προϊόντων, μεγαλύτερη ευελιξία, αυξημένη αποδοτικότητα και προσαρμοστικότητα οδηγούν τις επιχειρήσεις σε υιοθέτηση νέων μεθοδολογιών και εύρεση νέων λύσεων. Το agile management μπορεί να βοηθήσει προς αυτές τις κατευθύνσεις, αφού αποτελεί μια αποτελεσματική προσέγγιση κατάλληλη για τη διαχείριση μεγάλων έργων που επιτρέπει την κατάτμηση τους σε μικρότερα τμήματα, τα οποία ολοκληρώνονται σε σύντομα χρονικά διαστήματα (από 1 έως 4 εβδομάδες) γνωστά ως «iterations» ή «sprints» και εμφανίζουν επαναληψημότητα. Οι ομάδες που υιοθετούν την μεθοδολογία agile επιτυγχάνουν την ολοκλήρωση των εργασιών σε μικρότερους χρόνους, την εύκολη προσαρμογή στις μεταβαλλόμενες απαιτήσεις του έργου, τη βελτιστοποίηση της ροής της εργασίας τους, την άριστη συνεργασία με τον πελάτη και τελικά καλύτερες παραδόσεις έργων και νέων προϊόντων και υπηρεσιών.


Όπως υποδηλώνει και το όνομα, το Agile επιτρέπει στις ομάδες να είναι ευέλικτες και καλύτερα εξοπλισμένες ώστε να αλλάζουν γρήγορα κατεύθυνση και εστίαση. Πολλές φορές, κατά τη διάρκεια ενός project χρειάζεται να αφουγκραστούμε την αγορά και να αλλάξουμε τα σχέδια και τις δράσεις μας. Η μεθοδολογία Agile επιτρέπει στις ομάδες να επανεκτιμήσουν τη δουλειά τους και να προσαρμοστούν στις αλλαγές που επιβάλλει η αγορά και διασφαλίζει την επανεστίαση για την ομάδα έργου. Προβλέπει μια μικρή αυτοδιαχειριζόμενη διατμηματική ομάδα έργου (scrum) σε στενή και συνεχή συνεργασία με τους πελάτες. Με αυτό τον τρόπο διασφαλίζει:

 1. την συνεχή κοινή κατανόηση των στόχων και των απαιτήσεων του έργου, μέσω συνεχούς ροής πληροφοριών
 2. τη δυνατότητα γρήγορων αλλαγών με μικρό κόστος
 3. τον συνεχή έλεγχο και αξιολόγηση των παραγόμενων προϊόντων και υπηρεσιών
 4. τη διαρκή βελτίωση της απόδοσης και των οικονομικών αποτελεσμάτων
 5. την αύξηση της παραγωγικότητας της ομάδας
 6. τη συνεχή παρακολούθηση των τεχνολογικών αλλαγών
 7. τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας


Ευρύ φάσμα κλάδων και επιχειρήσεων έχουν ήδη υιοθετήσει το agile management. Για παράδειγμα η John Deere το χρησιμοποιεί για την ανάπτυξη νέων μηχανημάτων, η GE και η Apha Bank για τον ψηφιακό μετασχηματισμό των υπηρεσιών τους, η C.H. Robinson, εταιρεία 3PL, για τη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού κλπ.

Η «μεταφορά» των ανθρώπων από τις παραδοσιακές τους θέσεις σε αυτοδιαχειριζόμενες και πελατοκεντρικές διατμηματικές ομάδες, απογειώνει το ρυθμό ανάπτυξης των επιχειρήσεων και γαλουχεί μια νέα γενιά γενικών διευθυντών με νέες δεξιότητες.

Για την επιτυχή υλοποίηση του agile management, συντρέχουν κάποιες βασικές προϋποθέσεις:

 • η πλήρης αποδοχή και υποστήριξη από τη διοίκηση της εταιρείας
 • η αλλαγή της επιχειρησιακής κουλτούρας και η δημιουργία νέων αξιών για την αποδοχή του agile
 • η προετοιμασία των δομών, των διαδικασιών και των πρακτικών της εταιρείας
 • η εκπαίδευση των ανθρώπων της εταιρείας και το coaching και
 • η δημιουργία νέων δεξιοτήτων

Το agile management είναι ένα νέο σημαντικό εργαλείο, που όμως πριν την υιοθέτηση και την ενσωμάτωση του στις επιχειρησιακές λειτουργίες είναι βασικό οι άνθρωποι της επιχείρησης να κατανοήσουν σε βάθος το πώς λειτουργεί και για ποιες περιπτώσεις είναι κατάλληλο. Είναι σωστό το agile να ξεκινήσει από την κορυφή (C-suite) αφού προϋποθέτει την αμέριστη υποστήριξη των στελεχών και η δική τους συμπεριφορά θα οδηγήσει σε ένα επιτυχημένο αποτέλεσμα και τελικά στην εκτόξευση της οικονομικής ανάπτυξης της επιχείρησης. Τέλος, πριν την ολιστική ένταξη του στην επιχείρηση, καλό θα ήταν να ξεκινήσει πιλοτικά αφού (αυτονόητα) προηγουμένως θα έχουν επιλυθεί θέματα που άπτονται της εταιρικής κουλτούρας ώστε να υπάρχει η δυνατότητα για τις ομάδες να μπορούν να δημιουργήσουν τις δικές τους πρακτικές.

Διαβάστε ακόμα

Εγγραφείτε στο