18 Μαρτίου 2022
Συνεργασία με το Hellenic Observatory Corporate Governance (HOCG) ξεκινά το Athens International College

Συνεργασία με το Hellenic Observatory Corporate Governance (HOCG) ξεκινά το Athens International College

Αθήνα, 18 Μαρτίου 2022

Το ICBS Athens International College, με πολυετή ιστορία στις Επιχειρησιακές Σπουδές Πανεπιστημιακού επιπέδου επενδύει συστηματικά στην διεύρυνση των δραστηριοτήτων του και στην ανάπτυξη νέων συνεργασιών και νέων προγραμμάτων. Σε αυτό το πλαίσιο και με δεδομένη τη σημασία της υιοθέτησης από τις επιχειρήσεις αρχών ESG για την επίτευξη Βιώσιμης Ανάπτυξης, εντάσσεται η νέα συνεργασία του Κολλεγίου με το Ελληνικό Παρατηρητήριο Εταιρικής Διακυβέρνησης (HOCG).

Μέσα από την συνεργασία τους, το Athens International College και το Ελληνικό Παρατηρητήριο Εταιρικής Διακυβέρνησης στοχεύουν στην δημιουργία και την υλοποίηση κοινών ερευνητικών έργων, στην κοινή χρήση ιδεών, πληροφοριών και πόρων, στην δημιουργία κοινών εκδόσεων, και στην από κοινού ανάπτυξη εξειδικευμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

«Το Ελληνικό Παρατηρητήριο Εταιρικής Διακυβέρνησης (HOCG) είναι ένα ερευνητικό και εκπαιδευτικό κέντρο αφιερωμένο στη μελέτη και εφαρμογή υπεύθυνων αρχών εταιρικής διακυβέρνησης στην Ελλάδα» σημείωσε ο Δρ. Δημήτρης Κουφόπουλος, Ιδρυτής του Παρατηρητηρίου. «Σκοπός μας είναι να εξετάζουμε και να παρακολουθούμε τις πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης, μέσω της παρατήρησης και της έρευνας διευθυντών, επενδυτών και ανώτερων στελεχών, εστιάζοντας στον εντοπισμό και την προώθηση υπεύθυνων πρακτικών παγκοσμίως σε όλες τις πτυχές της εταιρικής διακυβέρνησης. Μέσα από την συνεργασία μας με το Athens International College επιδιώκουμε την προώθηση της έρευνας και την υλοποίηση δράσεων γύρω από την Εταιρική Διακυβέρνηση και το ESG με τέτοιο τρόπο που να συνιστούν ανάπτυξη και πρόοδο για τον επιχειρηματικό και τον επαγγελματικό κόσμο».

Ο Κωνσταντίνος Κεσεντές, Διευθύνων Σύμβουλος του Athens International College σημείωσε πως «Για να παραμείνουν ανταγωνιστικές σε έναν μεταβαλλόμενο κόσμο, οι επιχειρήσεις είναι απαραίτητο να προσαρμόσουν τον τρόπο διακυβέρνησής τους, ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν σε νέες απαιτήσεις, όπως αυτές του ESG. Σε αυτό το πλαίσιο η συνεργασία μας με το Ελληνικό Παρατηρητήριο Εταιρικής Διακυβέρνησης έχει ως κοινό στόχο την ενίσχυση της εταιρικής διακυβέρνησης μέσα από την Έρευνα και την διαρκή Εκπαίδευση. Παρέχοντας ερευνητικά ευρήματα και εξειδικευμένα εκπαιδευτικά προγράμματα επιδιώκουμε την ενεργή υποστήριξη των ελληνικών επιχειρήσεων και των στελεχών σε θέματα που σχετίζονται με την Εταιρική Διακυβέρνηση, την Βιώσιμη Ανάπτυξη, το ESG, την Κυκλική Οικονομία και την Εταιρική Υπευθυνότητα.»

Το Ελληνικό Παρατηρητήριο Εταιρικής Διακυβέρνησης (Hellenic Observatory of Corporate Governance – HOCG) έχει ήδη δημοσιεύσει ετήσιες εκθέσεις για τις εισηγμένες εταιρείες, τις κρατικές επιχειρήσεις, τις ναυτιλιακές εταιρείες, τα νοσοκομεία και τις ποδοσφαιρικές ανώνυμες εταιρείες (https://hocg.eu/).

Ο Δρ. Δημήτριος Ν. Κουφόπουλος είναι Ιδρυτής και Διευθυντής Έρευνας για το Ελληνικό Παρατηρητήριο Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΠΕΔ). Είναι επίσης Διευθυντής του προγράμματος Global MBA στο University of London, Επισκέπτης Καθηγητής στη Νομική Σχολή, Κέντρο Σπουδών Εμπορικού Δικαίου, Πανεπιστήμιο Queen Mary του Λονδίνου και Επίτιμος Επιστημονικός Συνεργάτης του Birkbeck University.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με το ICBS Athens International College, στο 210 2114671 ή στο icbs-abs@icbs.gr.

Διαβάστε ακόμα

Εγγραφείτε στο