Αρχική  > Masters  > MA στο Μάνατζμεντ

MA στο Μάνατζμεντ

Ένα ΕΤΗΣΙΟ (12 μήνες) μεταπτυχιακό εντατικό πρόγραμμα στο Μάνατζμεντ. Τα μαθήματα και η αξιολόγηση (εξετάσεις και εργασίες) γίνονται στην Ελληνική γλώσσα, ενώ το πτυχίο απονέμεται από το UNIVERSITY OF WINCHESTER, U.K.

Με το πρόγραμμα αυτό οι φοιτητές ενημερώνονται για την επιστήμη και την τέχνη της Διοίκησης, ώστε να μπορέσουν είτε να προσανατολιστούν προς τα επαγγέλματα και τις θέσεις της διοίκησης, είτε να αποκτήσουν νέες γνώσεις στη Διοίκηση, παράλληλα και επιπλέον των γνώσεων που απέκτησαν με το πρώτο τους πτυχίο. Απευθύνεται σε νέους πτυχιούχους, οι οποίοι έχουν αποφοιτήσει από Σχολές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης κάθε κατεύθυνσης.

Η διδασκαλία γίνεται από τον Οκτώβριο έως τον Μάιο του επόμενου έτους. Το καλοκαίρι γράφονται οι διπλωματικές εργασίες.

Με την επιτυχή ολοκλήρωσή του, παρέχεται η δυνατότητα για συνέχιση σπουδών με στόχο την απόκτηση του Master in Business Administration (MBA).

Προοπτικές Σταδιοδρομίας
Οι πτυχιούχοι του προγράμματος αυτού θα έχουν τη δυνατότητα να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις, μεταξύ άλλων, και των κάτωθι θέσεων:

  • Διευθυντής Επιχείρησης
  • Γενικός Διευθυντής
  • Σύμβουλος Διοίκησης Επιχειρήσεων
  • Διευθυντικό Στέλεχος Εταιρείας Μελετών και Έρευνας
  • Ειδικευμένο Στέλεχος στην Οργάνωση
  • Ειδικός στην Επιλογή και Αξιολόγηση Στελεχών
Δομή του προγράμματος
Στρατηγικό Μάνατζμεντ

Το μάθημα ολοκληρώνει τα μαθήματα του προγράμματος ΜΑΒΜ, δίνοντας έμφαση στις μεταβλητές του περιβάλλοντος, την ανάπτυξη  εναλλακτικών στρατηγικών, την αξιολόγηση του και τη λήψη αποφάσεων από τις επιχειρήσεις, σε στρατηγικό επίπεδο. 

Μάνατζμεντ Πληροφοριών

Το μάθημα αποσκοπεί στον προσδιορισμό της αξίας  των πληροφοριακών συστημάτων στην στρατηγική των επιχειρήσεων, στην σημασία της οργάνωσης των τμημάτων ΙΤ ως ΙΤ Service Providers και στην αξιολόγηση των σύγχρονων ολοκληρωμένων πληροφοριακών συστημάτων.

Επιχειρηματικότητα και Μάνατζμεντ Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

Το μάθημα καλύπτει θέματα και ιδιαιτερότητες  του Μάνατζμεντ ΜΜΕ, με έμφαση στα χαρακτηριστικά του επιχειρηματία, την καινοτομία και την επιβίωση ΜΜΕ, σε ένα όλο και περισσότερο ανταγωνιστικό περιβάλλον.

Μάνατζμεντ Λειτουργιών

Το μάθημα έχει ως σκοπό την παροχή γνώσης για την απεικόνιση των μεταβλητών που επηρεάζουν την απόδοση ενός συστήματος παραγωγής/παροχής υπηρεσιών, την αναγνώριση και ανάλυση των βασικών λειτουργιών της παραγωγής, και τέλος  την παρουσίαση μεθόδων για ένα αποτελεσματικό μάνατζμεντ αυτών των λειτουργιών.  

Διεθνείς Επιχειρήσεις

Το μάθημα καλύπτει θέματα όπως: ανίχνευση & αξιοποίηση ευκαιριών στο Διεθνές περιβάλλον, απόφαση για δραστηριοποίηση στο εξωτερικό, επιλογή νέων αγορών και στρατηγικές εισόδου σ’ αυτές, πρακτική εφαρμογή των αρχών διεθνοποίησης για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. 

Χρηματοοικονομικό Μάνατζμεντ

To μάθημα δίνει έμφαση στη λογιστική πληροφόρηση, στην ανάλυση των Οικονομικών Καταστάσεων, σε θέματα κοστολόγησης και τιμολόγησης, στη μελέτη της μόχλευσης και της αποδοτικότητας των επιχειρήσεων του μοντέλου «Αξία για το Μέτοχο», του ελέγχου και πολιτικής πιστώσεων.

Μέθοδοι Έρευνας

Το μάθημα καλύπτει θέματα που σχετίζονται με την πρακτική ανθρώπων στο χώρο εργασίας τους αλλά και επιχειρησιακές συμπεριφορές επιχειρήσεων / φορέων και οργανισμών, μέσω τόσο του σχεδιασμού έρευνας συλλόγων και ανάλυσης δεδομένων όσο και της παρουσίασης συμπερασμάτων/ευρημάτων, τα οποία και εξασφαλίζουν γνώσεις και δεξιότητες για την ολοκλήρωση της Διπλωματικής Εργασίας.

Μάνατζμεντ Ανθρωπίνων Πόρων

Το μάθημα φιλοδοξεί να δώσει έμφαση στη σημασία του Ανθρώπινου Δυναμικού ως βασική παράμετρο δημιουργίας ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. Μέσα σ' αυτό το πλαίσιο αναλύονται οι σύγχρονες οπτικές, στρατηγικές και πολιτικές που θα οδηγήσουν στην επίτευξη του, σε ένα απαιτητικό επιχειρησιακό περιβάλλον. 

Διπλωματική Εργασία

Το μάθημα αναπτύσσει και ολοκληρώνει τη σύνθεση γνώσεων, μεθόδων και δεξιοτήτων – τα οποία έχουν ήδη καλυφτεί από τα άλλα μαθήματα του προγράμματος, μέσω της εφαρμογής θεωρητικών εννοιών και μοντέλων στην ανάλυση ενός συγκεκριμένου προβλήματος/θέματος που αφορά το χώρο των επιχειρήσεων, για μια διευρυνόμενη χρονική περίοδο και εργασία σε ατομικό επίπεδο.

Μάρκετινγκ

Το μάθημα εστιάζεται στην παρουσίαση του θεωρητικού πλαισίου του MARKETING MANAGEMENT, καθώς και στα θεωρητικά μοντέλα και στα εργαλεία υλοποίησης του. Στους φοιτητές δίδεται ιδιαίτερη έμφαση με πολλά παραδείγματα και case studies, στον τρόπο με τον οποίον υλοποιούνται οι αρχές του Marketing από επιχειρήσεις και οργανισμούς. Μέσα από την εκπόνηση συγκεκριμένου assignment στοχεύεται η μεθοδολογία της σκέψης τους, καθώς και η σύνθεση των θεωρητικών και πρακτικών εργαλείων.

-

ICBS Web TV

Επισκεφθείτε το Διαδικτυακό Κανάλι της ICBS και δείτε τα video και τις φωτογραφίες των εκδηλώσεων του.

Κοινωνική Δικτύωση

Επισκεφθείτε τη σελίδα του ICBS στο Facebook για να ενημερώνεστε συνεχώς.

Λίστα Επικοινωνίας

Γραφτείτε στη λίστα επικοινωνίας για να σας στέλνουμε τα νέα μας

Αθήνα: +30 210 2114671
Θεσσαλονίκη: +30 2310 698598
Λάρισα: +30 2410 671177