Αρχική  > ICBS  > Πιστοποιήσεις

Πιστοποιήσεις

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ

UK NARIC                                                                                                                                                                   


Από το 2007 τα πτυχία των αποφοίτων των Κολλεγίων που είναι μέλη του  Ελληνικού Συνδέσμου Κολεγίων έχουν μια πρόσθετη αναγνώριση - αυτήν του
Βρετανικού «ΔΙΚΑΤΣΑ». Τα πιστοποιητικά εκδίδονται από το NARIC που είναι το αντίστοιχο Βρετανικό «ΔΟΑΤΑΠ». Το NARIC (National Recognition and  Information Council) έχει την ευθύνη της αναγνώρισης (ή μη) των τίτλων  σπουδών όσων ενδιαφέρονται να εργαστούν στη Μεγάλη Βρετανία.

Τα συγκεκριμένα πιστοποιητικά βεβαιώνουν, ότι οι τίτλοι σπουδών, που δίδονται σε αποφοίτους των ανωτέρω Κολλεγίων, είναι απολύτως ισότιμοι ως προς τα επαγγελματικά και ακαδημαϊκά δικαιώματα στη Βρετανία, με εκείνους, που χορηγούνται στους αποφοίτους οποιουδήποτε Βρετανικού Πανεπιστημίου μετά από σπουδές στη Βρετανία.

Αυτή είναι μια ακόμη πιστοποίηση για την πλήρη αναγνώριση των «Βρετανικών Πτυχίων» που δίδονται στους αποφοίτους των Κολλεγίων. Σημειώνεται, ότι το Βρετανικό ΔΟΑΤΑΠ (NARIC) είναι από τα πλέον ενεργά ΔΟΑΤΑΠ στην Ευρώπη και η πιστοποίηση του είναι ιδιαίτερα σημαντική για τα Κολλέγια και τους αποφοίτους τους.

QAA
Κατά το 2001, το 2010 και το 2016 το ICBS δέχθηκε για τη δραστηριότητα του στην Ελλάδα τον έλεγχο του Quality Assurance Agency (QAA) από τη Μεγάλη Βρετανία. Είχε ως αντικείμενο τον έλεγχο της συνεργασίας του με το Βρετανικό Πανεπιστήμιο.

Μετά από μία περίοδο εξέτασης, η οποία διήρκεσε περίπου 1 χρόνο, των δεδομένων, των στοιχείων, των αποτελεσμάτων της κατά την τελευταία πενταετία λειτουργίας και των διαδικασιών, κατέληξε στο ότι η συνεργασία αυτή λειτουργεί εξαιρετικά.

Το ICBS Business College αισθάνεται ιδιαίτερη ικανοποίηση γιατί η εφαρμογή με συνέπεια των διαδικασιών ελέγχου της ποιότητας για τις παρεχόμενες εκπαιδευτικές του υπηρεσίες, πέρασε με επιτυχία ακόμη ένα έλεγχο από ανεξάρτητο διεθνή φορέα.


ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

CMI - CHARTERED MANAGEMENT INSTITUTE
Οι απόφοιτοι και κάτοχοι των προπτυχιακών (BA Hons) και των μεταπτυχιακών προγραμμάτων ΜΒΑ και ΜΑΒΜ μπορούν, εάν το επιθυμούν, να εγγραφούν ως μέλη του Chartered Management Institute, UK, το μόνο εγκεκριμένο και πιστοποιημένο επαγγελματικό σώμα στο Ηνωμένο Βασίλειο για το μάνατζμεντ, τη διοίκηση επιχειρήσεων.
Πιο συγκεκριμένα μπορούν να γίνουν:

Associate Members (ACMI)
Εφόσον έχουν πτυχίο ή ελάχιστη 3ετή διοικητική εμπειρία

Members (MCMI)
Εφόσον έχουν πτυχίο και ελάχιστη 3ετή διοικητική εμπειρία

Για να επισκεφθείτε το website του CMI πατήστε εδώ.

 


ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ


PRME

Το ICBS Business College (Thessaloniki-Athens –Larissa) είναι από το 2016 επίσημα μέλος του οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών PRME, του οργανισμού για ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΜΕ ΑΡΧΕΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ, μετά από πρόταση του University of Winchester, ιδρυτικού μέλους του Οργανισμού και ειδική αποδοχή. Στον Οργανισμό, μετέχουν περισσότερα από 650 πανεπιστήμια από όλο τον κόσμο, με τα μεγαλύτερα και πιο σημαντικά πανεπιστήμια, κατά κύριο λόγο από την Αμερική και την Αγγλία. Από την Ελλάδα μετέχουν μόνο το ΟΠΑ, το ALBA και το ICBS.

Το PRME βασίζεται σε 6 ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΑΞΙΕΣ/ΑΡΧΕΣ 

 

1. ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 

2. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ 

3. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 

4. ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟ ΑΤΟΜΟ 

5. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ 

6. ΑΠΟΔΟΧΗ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑΣUNAI

Το ICBS Business College, το Μάιο του 2017, έγινε, μετά από αξιολόγηση, τακτικό μέλος του UNAI. Το UNAI (Εκπαιδευτική Επιρροή των Ηνωμένων Εθνών) είναι μια παγκόσμια πρωτοβουλία που ευθυγραμμίζει τις δράσεις των εκπαιδευτικών οργανισμών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με τις αρχές των Ηνωμένων Εθνών, ειδικά με το να προωθήσουν την υλοποίηση των στόχων και των επιδιώξεων του ΟΗΕ με δράσεις και έρευνα στις κοινές αξίες της κουλτούρας της θεωρίας της κοινωνικής υπευθυνότητας


-

ICBS Web TV

Επισκεφθείτε το Διαδικτυακό Κανάλι της ICBS και δείτε τα video και τις φωτογραφίες των εκδηλώσεων του.

Κοινωνική Δικτύωση

Επισκεφθείτε τη σελίδα του ICBS στο Facebook για να ενημερώνεστε συνεχώς.

Λίστα Επικοινωνίας

Γραφτείτε στη λίστα επικοινωνίας για να σας στέλνουμε τα νέα μας

Αθήνα: +30 210 2114671
Θεσσαλονίκη: +30 2310 698598
Λάρισα: +30 2410 671177